Voorwoord

Wereldwijd thuis – dat is het motto van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Met 158 ambassades, consulaten en vertegenwoordigingen wereldwijd beschikt Nederland qua geografische spreiding over het zevende netwerk van vertegenwoordigingen ter wereld, dat vierentwintig uur per dag in alle uithoeken van de wereld in touw is.

Voorwoord

Maxime Verhagen

Maxime Verhagen

De uitstraling van Nederland in het buitenland reikt natuurlijk veel verder dan ons diplomatieke netwerk. Tienduizenden nieuwsgierige Nederlanders richten hun blik over de vertrouwde grenzen heen en zijn in het buitenland neergestreken om te wonen en te werken. Hun blik reikt verder dan het hier en nu en zij hebben een kosmopolitisch verlangen naar openheid en verbreding. Uw vereniging herbergt zulke mensen – mensen die zich wereldwijd thuis voelen.

Juist nú hebben wij deze Nederlandse wereldburgers hard nodig. Als reactie op globalisering lijken mensen zich steeds meer bewust te worden van hun eigen identiteit. Er is een roep om veiligheid, vertrouwdheid en zekerheid binnen de eigen grenzen voelbaar. Een naar binnengekeerd Nederland ontneemt zichzelf echter het zicht op de werkelijkheid en maakt ons kwetsbaar. Een verstandig Nederland richt zijn blik naar buiten en speelt adequaat in op de mondiale veranderingen, om zichzelf uit te rusten voor de toekomstige generaties en voor behoud van onze waarden. Die visie kunt u als geen ander uitdragen.

Teruggekeerd in Nederland wisselt u daarover van gedachten en onderhoudt en versterkt u uw internationale netwerk. In een kleinere, plattere wereld zijn grensoverschrijdende contacten steeds belangrijker. Met uw kennis en ervaring slaat u een brug tussen binnen- en buitenland. In het buitenland bent u ambassadeur van Nederland; in Nederland hoop ik dat u ambassadeur van het buitenland wilt zijn!

Maxime Verhagen
Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie