Verslag De Nederlandse Bank

April 2009
Op 4 juni waren wij door de goede zorgen van ons lid en oud bankier Aernout Goldberg te gast bij De Nederlandsche Bank. Een kleine 40 Regionalisten meldden zich om 14.00 (!) uur bij het bezoekerscentrum op de Achtergracht. Het gebouw van de Nederlandsche Bank zelf op het Frederikplein is als veste waar het Nederlandse goud wordt bewaakt niet toegankelijk voor bezoekers.

Eenmaal binnen werden wij onthaald door de geoliede ontvangstmachine van de Nederlandsche Bank: de hoeder van de euro, de bewaker van de prijsstabiliteit en van het Nederlandse betalingsverkeer. Eerst kregen wij een overtuigend en doortimmerd verhaal te horen van een van de bright young guys van DNB, ……de heer Mello Bijlsma, over de achtergronden van de kredietcrisis en de dilemma’s waarmee DNB te maken krijgt bij het bestrijden ervan.

Met zoveel ervaren bankiers in het gezelschap waren er veel intelligente vragen die onze spreker het vuur na aan de schenen legden; een beproeving waar deze echter met gemak voor slaagde. Zoals onze voorzitter in zijn dankwoord opmerkte: een genot om het gezag over de Nederlandse financien in handen te weten van dit soort uiterst kundige lieden!

Vervolgens werd het gezelschap rondgeleid langs vermakelijkheden als replica’s van de verschillende soorten goudstaven (niet tussen duim en wijsvinger op te tillen!) en voorbeelden van de vele soorten vervalsingen van de Euro bankbiljetten (zoek het echte biljet!).Dat men bij dit ernstige instituut ook een echte borrel kan schenken werd vervolgens overtuigend aangetoond. Om 18.00 uur verlieten wij verlicht, gelaafd en gespijzigd het pand.

Verslag Greenberg Traurig

Maart 2009
Op woensdag 11 maart 2009 waren wij te gast bij het advocatenkantoor Greenberg Traurig, waar ons lid Neill André de la Porte als partner aan verbonden is.

Greenberg Traurig treedt op als sponsor van de jaarlijks te houden verkiezing “Young Captain of the Year”en onderhoudt derhalve nauwe banden met de verkozen kandidaat 2008, Prof. Dr.Olaf Sleijpen. De ontvangst in het indrukwekkende en prestigieuze gebouw was uitstekend geregeld. Als eerste nam Neill het woord en vertelde in het kort iets over de historie van Greenberg Traurig.

Dit kantoor werd door de twee naamdragers indertijd in de Verenigde Staten opgericht om het nou net eens even anders te doen dan de bestaande partijen. Deze filosofie wordt nog steeds gekoesterd en men neemt ook in ons land “frisse afstand” van clubs als Stibbe , Allen en Overy etc. Na deze inleiding nam Olaf Sleijpen het woord om het thans zeer actuele onderwerp “pensioenen” voor ons wat inzichtelijker te maken. Zijn verhaal maakte duidelijk dat het eigenlijk in ons land allemaal wel meevalt en dat ons pensioenstelsel in vele landen als maatgevend voorbeeld te boek staat.

Er is zelfs sprake van export op dit gebied.Wel is duidelijk dat het beheer de laatste jaren schromelijk te kort is geschoten en er ingrijpende maatregelen nodig zijn om de dekkingsgraden de komende jaren te repareren.Na afloop een gezellige borrel met heerlijke vette happen en uitzicht op hardwerkende advocaten op een tijdstip dat de meeste Nederlanders al achter de aardappels zitten.Olaf en Neill, heel veel dank voor deze leuke en leerzame middag!!

Verslag Lucas Bols

Februari 2009
Op dinsdag 10 februari 2009 werden wij ontvangen door de nieuwe CEO van het oude en vertrouwde merk Bols. Deze Huub van Doorne, telg uit de oprichtersfamilie van DAF, kocht het merk enige jaren geleden, samen met een private equity club, weer terug van Remy Cointreau.

Men is hard bezig het merk opnieuw te positioneren en met name de Jenever wordt, ook als basis voor longdrinks, weer geheel nieuw in de markt gezet.

Men heeft een prachtig nieuw pand betrokken in het centrum van Amsterdam, waar een complete “experience” is opgezet en men de complete historie van Bols kan ervaren. Ruim 60 Regionalisten kwamen daar bijeen en begonnen vol enthousiasme aan deze” tour de Bols”. Na een eerste cocktail een bevlogen verhaal van Huub van Doorne en daarna een eindeloze parade van de meest heerlijke drankjes op basis van de vele smaken uit het brede assortiment van Bols.

Ook bestond de mogelijkheid vele jaargangen Corenwyn naast elkaar te proeven, iets waar velen gebruik van maakten. Het sein” laatste ronde” kwam dan ook als een mokerslag door en om 18.30 uur werden de laatste drinkers met zachte hand het pand uitgeduwd. Kortom, een leerzame en smaakvolle middag.Veel dank aan Huub van Doorne!

Verslag Nieuwjaarsreceptie 2009

Januari 2009
Op dinsdag 6 januari was het weer zover: onze traditionele aftrap. Kredietcrisis of niet, een beetje Regionalist laat zich niet weerhouden en ruim 85 man verzamelden zich weer in ons inmiddels traditionele “ clubhuis” , de fraaie sociëteit aan het Lange Voorhout in Den Haag om in deze eeuwenoude ambiance elkaar een mooi 2009 toe te wensen.

Een hoop nieuwe gezichten in de zalen en ook een aantal leden met een potentieel nieuw lid als introducé , waardoor wij ook dit jaar wellicht weer op een mooie gestage ledenaanwas mogen rekenen. Ook deze avond klopte eigenlijk alles weer: lekkere happen, goede bediening, ambiance en last but not least de altijd weer komische noten van onze voorzitter, die ook dit jaar weer duidelijk op dreef was om met zo veel mogelijk woorden zo weinig mogelijk te zeggen.

Drank vloeide weer rijkelijk en om 21.30 uur moesten we echt de laatste gasten eruit duwen. Wat zijn mooie tradities toch heerlijk!!! Dank voor jullie aller komst.

Verslag Geert Jan Janssen

November 2008
Op woensdag 26 november 2008 werden wij ontvangen bij “meestervervalser” Geert Jan Jansen die thans resideert op het oude kasteel Beverweerd in Werkhoven.

Dit kasteel wordt door hem gebruikt als atelier en expositieruimte en de grote zalen hangen vol met zijn echte en zijn gekopieerde werken. Na een ontvangst met al meteen wijn en borrelhappen verhuisden wij naar een naastgelegen vertrek en begon Geert Jan met het vertellen van zijn levensverhaal.

Dit verhaal is verbijsterend en spannend tegelijk. Als een cabaretier vertelde hij ons in een geestig en gloedvol betoog van meer dan een uur hoe hij als jonge student kunstgeschiedenis begon met kleine pogingen de kunstexperts op het verkeerde been te zetten en hoe dit steeds grotere vormen begon aan te nemen. Het snobisme, de geldzucht en de hypocrisie ontmaskerd. Niet één keer, maar tientallen jaren lang. Kunstkenners en taxateurs konden zijn bloed wel drinken. Veilingmeesters zagen hem liever gaan dan komen en museumdirecteuren wilden niet met hem worden gezien. Hun ergernissen zijn begrijpelijk. Maar er is ook een dubbele moraal, met name onder de kunsthandelaren. Die verklaarden hem allemaal tot paria, maar in werkelijkheid hebben ze flink aan zijn werk verdiend. Er waren er zelfs bij die rechtstreeks bij hem bestelden. Werken van Appel, Chagall, Matisse, Mondriaan, Dali, Miró, Picasso, Hockney, Klimt, Cocteau, Jorn, De Kooning, Andy Warhol, de lijst is lang.

De kwaliteit van zijn schilderijen is zo meesterlijk dat bijvoorbeeld Appel zijn ‘eigen werk’ voor echt aanzag en certificeerde. Bij zijn arrestatie in Frankrijk in 1994 legde de politie beslag op meer dan 1600 meesterwerken. Daar zaten ook originele kunstwerken tussen. Maar tot op de dag van vandaag is geen enkele expert erin geslaagd echt van vals te onderscheiden. Ook kwam er geen enkele klacht binnen van mensen die zich bedrogen voelden. Alleen daarom wordt hij door vriend en vijand beschouwd als de grootste kunstvervalser van de afgelopen eeuw. Nog steeds schildert hij in de stijl van grote meesters, maar nu onder zijn eigen naam.

Zijn verhaal is een spannend jongensboek en hij had nog wel uren door kunnen vertellen, maar uiteindelijk gingen we aan de borrel en werd gelegenheid gegeven zijn werk te bewonderen. Het boek over zijn leven was te koop en vond gretig aftrek. De borrel was gezellig en men verdrong zich rond de grote meester om nog wat laatste spannende details te horen.
65 leden!!! bezochten dit evenement. Een topmiddag!! Met veel dank aan Geert Jan.

Verslag Global Connection

September 2008
Op dinsdag 23 september 2008 waren wij te gast bij Global Connection in Reeuwijk. Global Connection is een crossmedia en netwerkorganisatie die zich specifiek richt op de partners van expats. Jacqueline van Haaften is de dynamische CEO van deze club, die zij ooit op kleine schaal begon samen met de vrouw van een Heineken topman, om de problemen rond de uitzending van toenmalige Heineken-medewerkers in goede banen te leiden.

Waren er toen 300 aangesloten leden, thans is de organisatie uitgegroeid tot een mondiaal netwerk met tientallen aangesloten multinationals en 7000!! leden. Het kantoor in Reeuwijk telt 7 vaste medewerkers.
De middag begon met een ontvangst van zowel Regionalisten (25) als Global Connection leden (15) die op informele wijze met elkaar konden kennismaken. Na de boeiende presentatie van Jacqueline van Haaften werd het al snel tijd voor de borrel, die na een half uur werd voortgezet op twee fraaie houten bootjes, waarmee wij een indruk kregen voorgeschoteld van de schoonheid van de Reeuwijkse plassen.
Ook daar natuurlijk weer vol aan de borrel en het op informele wijze ervaringen uitwisselen tussen de leden van de beide clubs. In het kader van onze permanente zoektocht naar nieuwe leden was deze middag, naast zeer leerzaam en gezellig, bijzonder nuttig en gingen wij huiswaarts met vier potentieel nieuwe gegadigden. Kortom, een succesvol evenement met zeer veel dank aan Jacqueline en Leo van Haaften.