Verslag Back to Business Borrel 2013 Amsterdam

September 2013
Op woensdag 11 september 2013 maakten wij ons klaar voor een wel zeer speciale Back to Business Borrel.

In plaats van de inmiddels traditionele spreker zou thans onze voorzitter Diederik van den Biggelaar het woord voeren tijdens een algemene ledenvergadering die was uitgeschreven om de Rexpats op te heffen. Redenen hiervoor kunnen jullie vinden in de brief van 5 juli 2013. De hiervoor benodigde 2/3 meerderheid werd echter niet gehaald. Wel diende het voltallige bestuur hierna zijn ontslag in. Voor 11 oktober 2013 moeten nu minimaal 3 nieuwe bestuursleden op staan om de club voort te zetten. Hierna werd er, ondanks deze ontstane situatie, bijzonder geanimeerd geborreld. Naarmate de drank vloeide werd het steeds gezelliger en werden er reeds potentiële bestuursgroepjes gevormd, waarbij de nieuwe plannen voor een doorstart over de tafel vlogen, kortom de sfeer zat er helemaal in.
Een ieder is dan ook zeer benieuwd naar de uiteindelijke uitkomst.
Uiteraard waren drank en borrelhappen weer van uitstekende kwaliteit.
Kortom, een geslaagd evenement, waar wellicht een nieuwe start uit zal voortkomen.
Om 20.30 uur sloten wij de bar.

Uitnodiging Golf Dag Kennemer Golf en Country Club

September 2012
Woensdag 12 september 2012 Waarde Rexpat Golfers, Na een gedegen voorbereiding, kunnen we u wederom het jaarlijkse Rexpat golftoernooi aanbieden.

Op woensdag 12 september a.s. zullen de fairways van de KG&CC te Zandvoort geheel klaar liggen voor ons eerbiedwaardige gezelschap.

Vanaf 2013 zal in september weer het KLM Open worden gespeeld op De Kennemer en zal het lastiger worden ons jaarlijkse golftoernooi op deze mooie baan te spelen. Wij beschouwen het daarom als een buitenkansje dat wij komende september, gebruik kunnen maken van de faciliteiten die de KG&CC ons biedt.

Het Rexpats toernooi zal traditioneel rond de lunch afslaan en eindigen met een gezamenlijk diner in het stijlvolle clubhuis van de Kennemer.

Dankzij het immer goedwerkende systeem van vooraf betalen zien wij nog steeds kans de kosten te houden op €95 per persoon en € 65 voor Kennemerleden (koffie, greenfee, borrel met garnituur, diner en wijn). Het is een goede traditie dat alle spelers ook aanwezig zijn voor het diner vandaar deze all inclusive prijs. Alleen inschrijven voor golf kan dus niet en komt op de last minute wachtlijst.

Voor dit exclusieve evenement dient u als gebruikelijk in te schrijven d.m.v. betaling (zie voor rekeningnummer hierna). Deelname wordt bepaald in volgorde van binnenkomst van de betalingen. Terugstorting volgt als u niet geplaatst kan worden vanwege teveel aanmeldingen.

De wedstrijd staat open voor golfers met een exact handicap van 24.0 of lager.

Natuurlijk kan het gebeuren dat u door onverwachte omstandigheden toch niet kunt komen. Wij zullen dan direct deelnemers op de wachtlijst benaderen om uw plaats in te nemen. Lukt dat, dan krijgt u uw geld terug. Lukt dat echter niet dan zullen wij het glas op u heffen tijdens het diner maar dragen wij uw bijdrage volgens afspraak af aan de club.

LET OP ALLEEN INSCHRIJVING DOOR BETALING. Aanmelden op de site is leuk maar niet bepalend.

Program details

Datum : woensdag 12 september

Starten : afslag vanaf 13:00 uur

Aanwezig zijn : uiterlijk 12.15 uur

Spelvorm : Individual Stableford vier ballen

Handicap : maximaal exact 24.0 (dames en heren)

Aantal deelnemers : 24

Borrel en Diner : aansluitend in het clubhuis

Kosten : € 95 ( voor koffie, greenfee, snack, borrel en diner incl. wijn),

€ 65 voor leden van de Kennemer

Overboeking naar : rekening 45.10.02.601 t.n.v. Rexpats Club, Bussum

Betalingen : dienen vóór 31 aug a.s. te zijn ontvangen

: bij teveel deelnemers is de volgorde van ontvangst betaling bepalend.

Bevestiging : Deelnemers ontvangen in de week voorafgaand een bevestiging van starttijd.

Afzeggen : Inschrijfgeld alleen retour indien andere deelnemer beschikbaar.

Inschrijving : Alleen via betaling onder vermelding naam speler(s) en handicap.

Partners : Deze wedstrijd staat open voor partners van leden.

Back to Business Borrel/ALV

September 2013
We starten in september weer met de traditionele Back to Business borrel , die vooraf zal worden gegaan door een speciaal ingelaste ledenvergadering.

Gezien het inhoudelijk belang van het te bespreken onderwerp, wordt jullie allen verzocht deze vergadering bij te wonen. Uiteraard blijven we trouw aan onze traditionele locatie met die mooie zalen en dat schitterende uitzicht op de Dam.

“De Industrieele Groote Club

Dam 27

1012 JS Amsterdam

Woensdag 11 september 2013, aanvang 17.00 uur

(let op: i.v.m. vergadering gewijzigde aanvangstijd!)

Zoals jullie inmiddels weten is in deze stijlvolle club jasje en dasje verplicht en doet men er als tegenprestatie alles aan om ons op gepaste wijze te ontvangen. Parkeren kan in de nabij gelegen Bijenkorf garage. Deze is de gehele nacht geopend.

In verband met de catering en de te houden ledenvergadering is het van eminent belang dat wij exact weten op wie wij kunnen rekenen. Opgave op www.rexpats.nl

Uiteraard is het ditmaal niet de bedoeling partners en/of introducés mee te nemen.

Enkele dagen vóór het evenement ontvangen jullie van ons de gebruikelijke deelnemerslijst en routebeschrijving.

Zomer Nieuwsbrief 2013

Juli 2013
Geachte Rexpats, Alweer een dynamisch jaar voorbij, met zowel positieve als negatieve elementen die het leven in ons kikkerlandje verre van vervelend maken. Allereerst de leuke dingen: 30 april j.l. was natuurlijk een hoogtepunt

Een stralende koning en een prachtige koningin beleefden een unieke dag, waarop eigenlijk geen wanklank viel. Dat was 34 jaar geleden wel anders!! Voor vele Rexpats is deze datum überhaupt er een van herinneringen. Met name op deze dag kwamen op de meeste Nederlandse ambassades alle expats bijeen en werd onder het genot van veelal door de KLM ingevlogen haring en bitterballen de Koningin bevierd. Een moment om even aan het verre vaderland te denken. Als negatief punt kunnen we natuurlijk constateren dat er aan de crisis eigenlijk niets veranderd is. Veel bedrijven gaan kapot en de een na de andere winkel sluit zijn deuren. De politiek weet geen oplossing en stuurt d.m.v. het verhogen van alle accijnzen iedereen met een stevige boodschappenlijst naar Duitsland en Belgie waardoor de inkomsten hier alleen nog maar verder teruglopen. In Europees verband gaan we rustig door met het binnenhalen van noodruftige landen, ook daar heeft niemand iets geleerd!. Kortom, never a dull moment!! Ook binnen het Rexpatbestuur zijn de afgelopen periode intensieve gesprekken gevoerd over de toekomst. Hoewel we op een aantal leuke en nuttige bijeenkomsten kunnen terugkijken heeft de veranderende maatschappij ook zijn stempel gedrukt op de ontwikkelingen binnen een club als de Rexpats. Onze voorzitter Diederik van den Biggelaar heeft, zoals jullie allen weten, in 2011 een poging gedaan een algehele verjongingsslag te bewerkstelligen, de nieuwe naam Rexpats was hier een onderdeel van.

Twee jaar later komen wij helaas tot de conclusie dat een en ander niet gewerkt heeft en ook niet meer zal werken. Zijn conclusies, die overigens geheel door de overige bestuursleden worden ondersteund, zijn duidelijk en onomkeerbaar. In een brief, die jullie als bijlage aantreffen, zet hij zijn bevindingen en de daaruit voortvloeiende maatregelen uiteen. Ondanks dit alles kijken we terug op een goed eerste half jaar, de verslagen van de evenementen vinden jullie hieronder nog even in vogelvlucht terug.

Uiteraard starten we in september weer met de traditionele Back to Business borrel , die

vooraf zal worden gegaan door een speciaal ingelaste ledenvergadering. Gezien het inhoudelijk belang van het te bespreken onderwerp, wordt jullie allen verzocht deze vergadering bij te wonen. Uiteraard blijven we trouw aan onze traditionele locatie met die mooie zalen en dat schitterende uitzicht op de Dam.

Wij hebben dan ook het genoegen jullie ten achtste male uit te nodigen in:

“De Industrieele Groote Club

Dam 27

1012 JS Amsterdam

Woensdag 11 september 2013, aanvang 17.00 uur

(let op: i.v.m. vergadering gewijzigde aanvangstijd!)

Zoals jullie inmiddels weten is in deze stijlvolle club jasje en dasje verplicht en doet men er als tegenprestatie alles aan om ons op gepaste wijze te ontvangen. Parkeren kan in de nabij gelegen Bijenkorf garage. Deze is de gehele nacht geopend.

In verband met de catering en de te houden ledenvergadering is het van eminent belang dat wij exact weten op wie wij kunnen rekenen. Opgave op www.rexpats.nl

Uiteraard is het ditmaal niet de bedoeling partners en/of introducés mee te nemen.

Enkele dagen vóór het evenement ontvangen jullie van ons de gebruikelijke deelnemerslijst en routebeschrijving.

Als 2e evenement dit najaar zal voor de golfers onder ons medio oktober (exacte datum nog niet bekend) wederom het traditionele najaarstoernooi worden georganiseerd. Locatie ditmaal weer de fraaie baan van de Kennemer Golf & Country Club te Zandvoort, waar dan net de KLM open zal zijn gespeeld.

De uitnodiging hiervoor ontvangen jullie medio september. De aloude spelregels m.b.t. inschrijving, betaling en handicap zijn nog steeds van kracht.

Verder wordt er weer hard gewerkt aan een gezellig en nuttig najaarsprogramma.

Zodra meer details over een evenement, locatie en datum bekend zijn, verschijnt deze informatie terstond op de website. Hou dus onze website www.rexpats.nl goed in de gaten.

Verslag Nieuwjaarsreceptie 2013

Het begon allemaal zo veelbelovend: meer dan 85 aanmeldingen voor onze inmiddels meer dan bekende en traditionele Nieuwjaarsreceptie in Den Haag. Maar helaas, de weergoden, in combinatie met een altijd paniekzaaiende ANWB, hadden blijkbaar andere plannen met ons.

Den Haag lag in de vroege ochtenduren al bedekt onder 15 centimeter sneeuw en de ochtendspits zou volgens experts naadloos overgaan in de avondspits. Dus toch nog heel even bestuursoverleg, afblazen of doorgaan? Een echte Rexpat heeft wel voor hetere vuren gestaan en er werd dus uiteraard besloten gewoon door te zetten en de weergoden te trotseren.

En ja, daar druppelden de eerste bezoekers om 18.30 uur binnen en om 19.00 uur was het gewoon gezellig druk en geanimeerd. Spreker Jens was in 2012 leuk maar iets te lang van stof en dus werd nu besloten op wat meer informele wijze iemand een kleine 20 minuten iets te laten vertellen. Ditmaal hadden wij de eer Pieter Duisenberg, lid van de Tweede Kamer voor de VVD met als portefeuille Onderwijs, aan het woord te laten. Een leuke jonge enthousiaste vent, die een vlot en knap betoog hield. Door de vele vragen dreigden wij weer uit de tijd te lopen, maar hieruit bleek wel dat zijn bezoek bijzonder werd gewaardeerd. Hierna natuurlijk gezellig verder borrelen, veel happen en een schitterend uitzicht op het besneeuwde Lange Voorhout. Een sprookje van Dickens gelijk!! Uiteindelijk waren we toch nog met 56 Rexpats, inclusief enige voor het lidmaatschap veelbelovende introducés. Kortom, gelukkig weer een avond om lang aan terug te denken. Gelukkig Nieuwjaar en dank voor jullie komst!!

Verslag bezoek Zuidas

Op dinsdag 26 maart 2013 waren wij te gast in het WTC in Amsterdam om bijgepraat te worden over de ontwikkelingen in dit stadsdeel van Amsterdam.

Ruim 30 Rexpats kwamen bijeen rond de gigantische maquette in het Informatiecentrum Dienst Zuidas, alwaar de directeur Frederijk Haentjes een duidelijke uiteenzetting gaf over wat er al gerealiseerd is en wat er nog gerealiseerd moet gaan worden. Wij hebben het hier dan wel over een tijdspanne van tientallen jaren. Wel heeft de vastgoedcrisis uiteraard een enigszins remmende werking op de realisatie van nog meer kantoorruimte. Op de maquette kon duidelijk worden bekeken wat Frederijk vertelde.

Na dit betoog nam de directeur van Hello Zuidas, Olivier Otten, het woord en vertelde ons wat meer over de vele initiatieven die worden ontplooid om van de Zuidas een levendig stadsdeel te maken en een eigen gezicht neer te zetten.

Na het aanhoren van al deze informatie waren de kelen inmiddels toe aan wat smeersel en werd de gezelligheid verplaatst naar het kantoor van Greenberg Nielsen waar een borrel werd gedronken met wat stevige vette happen.

Kortom, een interessante middag met een goede en gezellige opkomst.

Dank aan Emiel, Frederijk en Olivier.

Verslag bezoek Militaire Luchtvaart Museum Soesterberg

Op woensdag 17 april 2013 wist ons onvolprezen lid Michiel Kasteleijn , in de wandelgangen Mr. Luchtvaart genoemd, weer een leuk bezoek te regelen bij het Militaire Luchtvaartmuseum in Soesterberg. Dit museum gaat op 1 juli 2013 definitief haar poorten sluiten en wordt dan samengevoegd met andere musea.

Wij begonnen met een korte ontvangst in de kantine waarna we een half uur de gelegenheid hadden om buiten (het was prachtig weer) een tentoonstelling te bekijken over de geschiedenis van de Nederlandse luchtvaart.

Vervolgens werd koers gezet naar de filmzaal voor een korte film van een stuntende straaljager.

Aansluitend hield Michiel zelf een presentatie over het wel en wee van 100 jaar luchtvaart.

Hierna namen 2 zeer ervaren en ter zake kundige gidsen het over en kregen wij een rondleiding van een uur door beide hallen van het museum. Heel leerzaam en interessant.

Last but not least werd er geborreld met de bekende onontbeerlijke vette happen en gaf Michiel nog wat aansluitende informatie.

Een leuke middag in een pareltje van een museum waarvan een hoop mensen het bestaan niet kenden.

Veel dank aan Michiel en zijn staf.

Verslag bezoek 2e Kamer

Op woensdag 19 juni 2013 waren wij met een 40 tal Rexpats te gast in het gebouw van de 2e Kamer. Bij binnenkomst kregen wij al meteen het vakantiegevoel.. wij moesten detectiepoortjes door, onze riemen uitdoen en later onze paspoorten tonen. Onze rondleidster was een charmante jongedame met de onuitspreekbare achternaam Klementschitsch, die werkt als persoonlijk assistent van het VVD kamerlid Rene Leegte, die ons later zou ontvangen. Het gebouw is een combinatie van oud- en nieuw en heeft een fantastisch mooie bibliotheek in chinese stijl. Het heeft vele trappetjes, veiligheidssluizen en vergaderruimtes en een plattegrond lijkt in het begin onontbeerlijk. Stephanie wist ons veel te vertellen over heden en verleden van het gebouw en de rondleiding eindigde met een kijkje in de VVD raadszaal.

Hierna namen wij plaats in de SP vergaderzaal waar Rene Leegte ons wegwijs maakte in het dagelijkse wel en wee van een kamerlid. Zijn agenda lijkt overvol en een getalenteerd politicus als hij maakt de indruk van ieder onderwerp wel iets af te weten, hoewel zijn hoofdthema het energiebeleid betreft. Na vele vragen werd om 18.00 uur de bijeenkomst opgeschort en gingen wij naar het bekende etablissement Barlow op het Plein aan de overkant. Hier werd nog gezellig en stevig geborreld.

Kortom, weer een leerzame en gezellige middag met veel dank aan René en Stephanie.

Vakantie

Ondanks de wellicht wat ingrijpende zaken die in deze nieuwsbrief aan de orde komen, wenst het voltallige bestuur van REXPATS jullie allen een heerlijke zonnige, vrolijke en gezellige vakantie toe en hopen we jullie allemaal te zien op woensdag 11 september a.s. in Amsterdam.

Met vriendelijke groet,

Willem H.J. van Asch van Wijck

secretaris

Verslag Tweede Kamer

Juli 2013
Op woensdag 19 juni 2013 waren wij met een 40 tal Rexpats te gast in het gebouw van de 2e Kamer.

Bij binnenkomst kregen wij al meteen het vakantiegevoel.. wij moesten detectiepoortjes door, onze riemen uitdoen en later onze paspoorten tonen. Onze rondleidster was een charmante jongedame met de onuitspreekbare achternaam Klementschitsch, die werkt als persoonlijk assistent van het VVD kamerlid Rene Leegte, die ons later zou ontvangen. Het gebouw is een combinatie van oud- en nieuw en heeft een fantastisch mooie bibliotheek in chinese stijl. Het heeft vele trappetjes, veiligheidssluizen en vergaderruimtes en een plattegrond lijkt in het begin onontbeerlijk. Stephanie wist ons veel te vertellen over heden en verleden van het gebouw en de rondleiding eindigde met een kijkje in de VVD raadszaal.

Hierna namen wij plaats in de SP vergaderzaal waar Rene Leegte ons wegwijs maakte in het dagelijkse wel en wee van een kamerlid. Zijn agenda lijkt overvol en een getalenteerd politicus als hij maakt de indruk van ieder onderwerp wel iets af te weten, hoewel zijn hoofdthema het energiebeleid betreft. Na vele vragen werd om 18.00 uur de bijeenkomst opgeschort en gingen wij naar het bekende etablissement Barlow op het Plein aan de overkant. Hier werd nog gezellig en stevig geborreld.

Kortom, weer een leerzame en gezellige middag met veel dank aan Rene en Stephanie.

Uitnodiging Tweede Kamer

Juni 2013
Na een wervelend bezoek aan het Militaire Luchtvaartmuseum in Soesterberg, wordt het thans tijd eens een blik te werpen op de plaats waar onze volksvertegenwoordigers hun uren vullen. Naast het fysiek aanschouwen van deze schone zalen, zal een Kamerlid van een ons bevriende partij wat over zijn portefeuille en de daarbij horende werkzaamheden vertellen.

Wij hebben het genoegen jullie uit te nodigen bij:

De Tweede Kamer der Staten Generaal

p/a ingang Lange Poten 4,

2511 CL Den Haag

Woensdag 19 juni 2013, aanvang 16.00 uur

Hoewel wij tegenwoordig streven naar een wat later tijdstip van aanvang van onze evenementen, was het in verband met een logische opbouw van het programma in dit geval niet mogelijk om later te beginnen.

Het programma luidt als volgt:

16.00 uur Ontvangst met koffie en thee

16.15 uur Rondleiding door Stephanie Klementschitsch, persoonlijk medewerker Rene Leegte

17.00 uur Presentatie door Rene Leegte, 2e Kamerlid voor de VVD

17.45 uur Borrel op nog nader aan te kondigen locatie

18.45 uur Einde programma

Diegenen die interesse hebben in dit bezoek, kunnen zich aanmelden vóór woensdag 12 juni a.s. op de website www.rexpats.nl. Wij sturen jullie dan bijtijds een routebeschrijving en een voorlopige deelnemerslijst toe.