Verslag Militaire Luchtvaart Museum Soesterberg

April 2013
Op woensdag 17 april 2013 wist ons onvolprezen lid Michiel Kasteleijn , in de wandelgangen Mr. Luchtvaart genoemd, weer een leuk bezoek te regelen bij het Militaire Luchtvaartmuseum in Soesterberg. Dit museum gaat op 1 juli 2013 definitief haar poorten sluiten en wordt dan samengevoegd met andere musea.

Wij begonnen met een korte ontvangst in de kantine waarna we een half uur de gelegenheid hadden om buiten (het was prachtig weer) een tentoonstelling te bekijken over de geschiedenis van de Nederlandse luchtvaart.

Vervolgens werd koers gezet naar de filmzaal voor een korte film van een stuntende straaljager.

Aansluitend hield Michiel zelf een presentatie over het wel en wee van 100 jaar luchtvaart.

Hierna namen 2 zeer ervaren en ter zake kundige gidsen het over en kregen wij een rondleiding van een uur door beide hallen van het museum. Heel leerzaam en interessant.

Last but not least werd er geborreld met de bekende onontbeerlijke vette happen en gaf Michiel nog wat aansluitende informatie.

Een leuke middag in een pareltje van een museum waarvan een hoop mensen het bestaan niet kenden.

Veel dank aan Michiel en zijn staf.

Uitnodiging Militaire Luchtvaart-Museum Soesterberg

April 2013
Wij hebben het genoegen jullie uit te nodigen bij: Het Militaire Luchtvaartmuseum
Kampweg 120

3769 ZJ Soesterberg

http://www.militaireluchtvaartmuseum.nl

Woensdag 17 april 2013, aanvang 15.00 uur

Wederom hebben wij een VIP ontvangst in dit museum, voordat het definitief haar deuren sluit, te danken aan ons gewaardeerd lid Michiel Kasteleijn. Men zou hem al bijna “Mr luchtvaart “ kunnen noemen.

Het programma luidt als volgt:

15.00 uur Ontvangst met koffie en thee

15.15 uur Presentatie door Michiel Kasteleijn

Filmimpressie

16.15 uur Rondleiding met gidsen door het museum

17.30 uur Borrel

18.30 uur Einde programma

Diegenen die interesse hebben in dit bezoek, kunnen zich aanmelden vóór zondag 14 april a.s. op de website www.rexpats.nl. Wij sturen jullie dan bijtijds een routebeschrijving en een voorlopige deelnemerslijst toe.

Verslag Zuidas

April 2013
Verslag bezoek Zuidas Op dinsdag 26 maart 2013 waren wij te gast in het WTC in Amsterdam om bijgepraat te worden over de ontwikkelingen in dit stadsdeel van Amsterdam.

Ruim 30 Rexpats kwamen bijeen rond de gigantische maquette in het Informatiecentrum Dienst Zuidas, alwaar de directeur Frederijk Haentjes een duidelijke uiteenzetting gaf over wat er al gerealiseerd is en wat er nog gerealiseerd moet gaan worden. Wij hebben het hier dan wel over een tijdspanne van tientallen jaren. Wel heeft de vastgoedcrisis uiteraard een enigszins remmende werking op de realisatie van nog meer kantoorruimte. Op de maquette kon duidelijk worden bekeken wat Frederijk vertelde.

Na dit betoog nam de directeur van Hello Zuidas, Olivier Otten, het woord en vertelde ons wat meer over de vele initiatieven die worden ontplooid om van de Zuidas een levendig stadsdeel te maken en een eigen gezicht neer te zetten.

Na het aanhoren van al deze informatie waren de kelen inmiddels toe aan wat smeersel en werd de gezelligheid verplaatst naar het kantoor van Greenberg Nielsen waar een borrel werd gedronken met wat stevige vette happen.

Kortom, een interessante middag met een goede en gezellige opkomst.

Dank aan Emiel, Frederijk en Olivier.

Uitnodiging Zuidasdok

Februari 2013
In het kader van onze dynamische verjonging is een bezoek aan de Zuidas natuurlijk een eerste vereiste.

Jullie inmiddels licht grijzende secretaris had laatst een afspraak in “ SPACES” een multiflexibel gebouw waar werkplekken en kantoorruimte kunnen worden gehuurd en keek zijn ogen uit. Flitsende jeugdige werknemers gewapend met Laptop en Tablet krioelden door het gebouw en de werklust spatte er aan alle kanten van af. Kortom, hier gebeurt het!!

Teneinde op de hoogte te blijven van heden en toekomst van dit stadsdeel hebben wij het genoegen jullie uit te nodigen bij:

Informatiecentrum Dienst Zuidas

World Trade Center – Centrale Hal

Strawinskylaan 59, 1077 XW Amsterdam

Dinsdag 26 maart a.s. , aanvang 17.00 uur

http://amsterdam.nl/zuidas

Wij zullen worden bijgepraat door een tweetal sprekers van Dienst Zuidas en Hello Zuidas en uiteraard wordt er daarna in de goede Rexpat traditie nog gezellig een borrel gedronken.

Het programma luidt als volgt:

17.00 uur Verzamelen Centrale hal WTC

17.15 uur Presentatie door Frederijk Haentjes, directeur Dienst Zuidas

17.45 uur Presentatie door Olivier Otten, directeur Hello Zuidas

18.15 uur Borrel

Diegenen die interesse hebben in dit programma kunnen zich aanmelden vóór donderdag 21 maart a.s. bij het secretariaat op info@rexpats.nl . Wij sturen jullie dan een routebeschrijving en een voorlopige deelnemerslijst toe.

Verslag Nieuwjaars-receptie

Januari 2013
Het begon allemaal zo veelbelovend: meer dan 85 aanmeldingen voor onze inmiddels meer dan bekende en traditionele Nieuwjaarsreceptie in Den Haag. Maar helaas, de weergoden, in combinatie met een altijd paniekzaaiende ANWB, hadden blijkbaar andere plannen met ons.

Den Haag lag in de vroege ochtenduren al bedekt onder 15 centimeter sneeuw en de ochtendspits zou volgens experts naadloos overgaan in de avondspits. Dus toch nog heel even bestuursoverleg, afblazen of doorgaan? Een echte Rexpat heeft wel voor hetere vuren gestaan en er werd dus uiteraard besloten gewoon door te zetten en de weergoden te trotseren.

En ja, daar druppelden de eerste bezoekers om 18.30 uur binnen en om 19.00 uur was het gewoon gezellig druk en geanimeerd. Spreker Jens was in 2012 leuk maar iets te lang van stof en dus werd nu besloten op wat meer informele wijze iemand een kleine 20 minuten iets te laten vertellen. Ditmaal hadden wij de eer Pieter Duisenberg, lid van de Tweede Kamer voor de VVD met als portefeuille Onderwijs, aan het woord te laten. Een leuke jonge enthousiaste vent, die een vlot en knap betoog hield. Door de vele vragen dreigden wij weer uit de tijd te lopen, maar hieruit bleek wel dat zijn bezoek bijzonder werd gewaardeerd. Hierna natuurlijk gezellig verder borrelen, veel happen en een schitterend uitzicht op het besneeuwde Lange Voorhout. Een sprookje van Dickens gelijk!!

Uiteindelijk waren we toch nog met 56 Rexpats, inclusief enige voor het lidmaatschap veelbelovende introducés. Kortom, gelukkig weer een avond om lang aan terug te denken. Gelukkig Nieuwjaar en dank voor jullie komst!!

Uitnodiging Nieuwjaars-receptie

Januari 2013
Nieuwjaarsreceptie 2013 Dinsdag 15 januari 2013 Aanvang 18.30 uur Groote Sociëteit “Haagsche Club-Plaats Royaal” Lange Voorhout 40 te Den Haag

Nieuwjaarsborrel 2013

Dinsdag 15 januari 2013

Aanvang 18.30 uur

Groote Sociëteit “Haagsche Club-Plaats Royaal”

Lange Voorhout 40 te Den Haag

Het is alweer de negende maal dat wij hier gaan toasten op een nieuw en hopelijk succesvol jaar. Echter, in het kader van de nieuwe traditie zal ook deze borrel worden opgeluisterd door iemand die ons iets komt vertellen. Pieter Duisenberg, VVD Kamerlid, heeft toegezegd te proberen onze Nieuwjaarsborrel bij te wonen om op interactieve wijze met ons van gedachten te wisselen over de huidige politieke perikelen die ons thans bezighouden . E.e.a. hangt echter wel af van het al dan niet uitlopen van zijn vergadering die middag, iets waar hij zelf weinig grip op heeft.

Het bestuur nodigt jullie en eventuele introducés (mits potentieel nieuw lid) dan ook van harte uit en hoopt jullie allen te verwelkomen. Dit evenement is met name voor nieuwe leden de ultieme gelegenheid om een groot aantal mensen te ontmoeten.

Op verzoek van de catering worden wij wel geacht inzage te geven in het te verwachten bezoekersaantal. Wij verzoeken een ieder dan ook zijn of haar komst op de website kenbaar te maken.

(Mocht jullie een introducé meenemen dan gaarne opgave hiervan bij het secretariaat (info@rexpats.nl)