Verslag Hermitage

Januari 2010
Op vrijdag 29 januari 2010 werden wij in de gelegenheid gesteld om als groep, desgewenst met onze partners, een bezoek te brengen aan de meest recente tentoonstelling van de Hermitage in Amsterdam.

Een en ander werd deels gesponsord door AON, via ons lid Joost Schuil. Aangezien de tentoonstelling nog 2 dagen open was, was het een drukte van belang en verliep de aankomst wat rommelig in een veel te klein, voor ons afgehuurd, zaaltje. Ook was er gerekend op 50 man, terwijl er uiteindelijk bijna 65 bleken te zijn.

Gezien de grote opkomst moest het gezelschap in vier groepen worden verdeeld, ieder met een eigen gids. Wat men daarna echter te zien kreeg, maakte alles goed. Een zéér indrukwekkende tentoonstelling met zéér ter zake kundige gidsen. Iedere gids had zijn (haar) eigen stijl, maar allen gaven zij een indringend beeld van het toenmalige leven van de roemruchte Tsarenfamilie.

Na de rondleiding gingen wij terug naar onze zaal, waar nog even een gezellige borrel kon worden gedronken. Ondanks wat organisatorische schoonheidsfoutjes en een wat rommelig begin toch een boeiende, gezellige en leerzame middag.
Veel dank aan Joost Schuil!

Verslag Nieuwjaarsreceptie 2010

December 2009
Na een reeks van succesvolle Nieuwjaarsrecepties in Den Haag had uw secretaris dit jaar enige twijfels over het dimaal welslagen van dit traditionele evenement. Allereerst werd door een sterfgeval van een van de leden van de Haagsche Club die middag daar een ingelaste condoleancebijeenkomst gepland waarbij 600 bezoekers werden verwacht.

Leek een beetje een krappe planning!! Verder was de opkomst tijdens de Back to Business Borrel enigszins teleurstellend en bestond de angst dat deze lijn zich zou voortzetten. Gelukkig viel alles op z’n plaats. Toen de vele (plm. 75) Regionalisten stonden te trappelen aan de deur, was een ieder klaar om ze te ontvangen.

Het was warm en druk, de voorzitter was meer dan ooit op dreef en moet een cabaretieropleiding gaan volgen. Wat kan die man een heerlijke onzin uitkramen!! De rouwenden hadden meer dan genoeg heerlijke happen overgelaten en ons lid Leo van Haaften deelde een boek uit met daarin stoute expat-avonturen.

Ook de drank vloeide rijkelijk en het uitzicht op een besneeuwd Lange Voorhout was schitterend. Kortom, een avond om weer lang aan terug te denken. Gelukkig Nieuwjaar en dank voor jullie komst.

Verslag De Nederlandse Bank

April 2009
Op 4 juni waren wij door de goede zorgen van ons lid en oud bankier Aernout Goldberg te gast bij De Nederlandsche Bank. Een kleine 40 Regionalisten meldden zich om 14.00 (!) uur bij het bezoekerscentrum op de Achtergracht. Het gebouw van de Nederlandsche Bank zelf op het Frederikplein is als veste waar het Nederlandse goud wordt bewaakt niet toegankelijk voor bezoekers.

Eenmaal binnen werden wij onthaald door de geoliede ontvangstmachine van de Nederlandsche Bank: de hoeder van de euro, de bewaker van de prijsstabiliteit en van het Nederlandse betalingsverkeer. Eerst kregen wij een overtuigend en doortimmerd verhaal te horen van een van de bright young guys van DNB, ……de heer Mello Bijlsma, over de achtergronden van de kredietcrisis en de dilemma’s waarmee DNB te maken krijgt bij het bestrijden ervan.

Met zoveel ervaren bankiers in het gezelschap waren er veel intelligente vragen die onze spreker het vuur na aan de schenen legden; een beproeving waar deze echter met gemak voor slaagde. Zoals onze voorzitter in zijn dankwoord opmerkte: een genot om het gezag over de Nederlandse financien in handen te weten van dit soort uiterst kundige lieden!

Vervolgens werd het gezelschap rondgeleid langs vermakelijkheden als replica’s van de verschillende soorten goudstaven (niet tussen duim en wijsvinger op te tillen!) en voorbeelden van de vele soorten vervalsingen van de Euro bankbiljetten (zoek het echte biljet!).Dat men bij dit ernstige instituut ook een echte borrel kan schenken werd vervolgens overtuigend aangetoond. Om 18.00 uur verlieten wij verlicht, gelaafd en gespijzigd het pand.

Verslag Greenberg Traurig

Maart 2009
Op woensdag 11 maart 2009 waren wij te gast bij het advocatenkantoor Greenberg Traurig, waar ons lid Neill André de la Porte als partner aan verbonden is.

Greenberg Traurig treedt op als sponsor van de jaarlijks te houden verkiezing “Young Captain of the Year”en onderhoudt derhalve nauwe banden met de verkozen kandidaat 2008, Prof. Dr.Olaf Sleijpen. De ontvangst in het indrukwekkende en prestigieuze gebouw was uitstekend geregeld. Als eerste nam Neill het woord en vertelde in het kort iets over de historie van Greenberg Traurig.

Dit kantoor werd door de twee naamdragers indertijd in de Verenigde Staten opgericht om het nou net eens even anders te doen dan de bestaande partijen. Deze filosofie wordt nog steeds gekoesterd en men neemt ook in ons land “frisse afstand” van clubs als Stibbe , Allen en Overy etc. Na deze inleiding nam Olaf Sleijpen het woord om het thans zeer actuele onderwerp “pensioenen” voor ons wat inzichtelijker te maken. Zijn verhaal maakte duidelijk dat het eigenlijk in ons land allemaal wel meevalt en dat ons pensioenstelsel in vele landen als maatgevend voorbeeld te boek staat.

Er is zelfs sprake van export op dit gebied.Wel is duidelijk dat het beheer de laatste jaren schromelijk te kort is geschoten en er ingrijpende maatregelen nodig zijn om de dekkingsgraden de komende jaren te repareren.Na afloop een gezellige borrel met heerlijke vette happen en uitzicht op hardwerkende advocaten op een tijdstip dat de meeste Nederlanders al achter de aardappels zitten.Olaf en Neill, heel veel dank voor deze leuke en leerzame middag!!

Verslag Lucas Bols

Februari 2009
Op dinsdag 10 februari 2009 werden wij ontvangen door de nieuwe CEO van het oude en vertrouwde merk Bols. Deze Huub van Doorne, telg uit de oprichtersfamilie van DAF, kocht het merk enige jaren geleden, samen met een private equity club, weer terug van Remy Cointreau.

Men is hard bezig het merk opnieuw te positioneren en met name de Jenever wordt, ook als basis voor longdrinks, weer geheel nieuw in de markt gezet.

Men heeft een prachtig nieuw pand betrokken in het centrum van Amsterdam, waar een complete “experience” is opgezet en men de complete historie van Bols kan ervaren. Ruim 60 Regionalisten kwamen daar bijeen en begonnen vol enthousiasme aan deze” tour de Bols”. Na een eerste cocktail een bevlogen verhaal van Huub van Doorne en daarna een eindeloze parade van de meest heerlijke drankjes op basis van de vele smaken uit het brede assortiment van Bols.

Ook bestond de mogelijkheid vele jaargangen Corenwyn naast elkaar te proeven, iets waar velen gebruik van maakten. Het sein” laatste ronde” kwam dan ook als een mokerslag door en om 18.30 uur werden de laatste drinkers met zachte hand het pand uitgeduwd. Kortom, een leerzame en smaakvolle middag.Veel dank aan Huub van Doorne!

Verslag Nieuwjaarsreceptie 2009

Januari 2009
Op dinsdag 6 januari was het weer zover: onze traditionele aftrap. Kredietcrisis of niet, een beetje Regionalist laat zich niet weerhouden en ruim 85 man verzamelden zich weer in ons inmiddels traditionele “ clubhuis” , de fraaie sociëteit aan het Lange Voorhout in Den Haag om in deze eeuwenoude ambiance elkaar een mooi 2009 toe te wensen.

Een hoop nieuwe gezichten in de zalen en ook een aantal leden met een potentieel nieuw lid als introducé , waardoor wij ook dit jaar wellicht weer op een mooie gestage ledenaanwas mogen rekenen. Ook deze avond klopte eigenlijk alles weer: lekkere happen, goede bediening, ambiance en last but not least de altijd weer komische noten van onze voorzitter, die ook dit jaar weer duidelijk op dreef was om met zo veel mogelijk woorden zo weinig mogelijk te zeggen.

Drank vloeide weer rijkelijk en om 21.30 uur moesten we echt de laatste gasten eruit duwen. Wat zijn mooie tradities toch heerlijk!!! Dank voor jullie aller komst.