Jaar: 2009

Verslag Nieuwjaarsreceptie 2010

December 2009 Na een reeks van succesvolle Nieuwjaarsrecepties in Den Haag had uw secretaris dit jaar enige twijfels over het dimaal welslagen van dit traditionele evenement. Allereerst werd door een sterfgeval van een van de leden van de Haagsche Club…

Verslag De Nederlandse Bank

April 2009 Op 4 juni waren wij door de goede zorgen van ons lid en oud bankier Aernout Goldberg te gast bij De Nederlandsche Bank. Een kleine 40 Regionalisten meldden zich om 14.00 (!) uur bij het bezoekerscentrum op de…

Verslag Greenberg Traurig

Maart 2009 Op woensdag 11 maart 2009 waren wij te gast bij het advocatenkantoor Greenberg Traurig, waar ons lid Neill André de la Porte als partner aan verbonden is. Greenberg Traurig treedt op als sponsor van de jaarlijks te houden…

Verslag Lucas Bols

Februari 2009 Op dinsdag 10 februari 2009 werden wij ontvangen door de nieuwe CEO van het oude en vertrouwde merk Bols. Deze Huub van Doorne, telg uit de oprichtersfamilie van DAF, kocht het merk enige jaren geleden, samen met een…

Verslag Nieuwjaarsreceptie 2009

Januari 2009 Op dinsdag 6 januari was het weer zover: onze traditionele aftrap. Kredietcrisis of niet, een beetje Regionalist laat zich niet weerhouden en ruim 85 man verzamelden zich weer in ons inmiddels traditionele “ clubhuis” , de fraaie sociëteit…