Doelstelling

De Rexpats Business Club (Regionalistenkamer) heeft als hoofddoel het op regelmatige basis samenbrengen van Nederlanders uit het bedrijfsleven, de overheid of de bank- en verzekeringswereld in de meest brede zin, die voor enige tijd als expatriate in een of meerdere regio’s van de wereld gewoond en gewerkt hebben. Het”over de grens gekeken hebben” vormt hier de bindende factor.

De geboden combinatie “bedrijfsbezoek” en “sport” binnen de sociale context van een “aantrekkelijk netwerk” blijkt hier een aansprekende formule. Sinds 16 maart 1988 is de Regionalistenkamer (nu sinds een jaar de Rexpats Business Club), nu officieel een vereniging en telt thans ruim 180 leden.

De Rexpats Club heeft de afgelopen jaren een indrukwekkende serie bijeenkomsten georganiseerd. Het programma omvat jaarlijks een achttal bedrijfsbezoeken, een tweetal golftoernooien op topbanen in Nederland en één of twee culturele evenementen , waarbij veelal de partners worden uitgenodigd.

Last but not least worden nog een Nieuwjaarsreceptie en een Back-to-Business Borrel na het zomerreces georganiseerd, veelal in oude en gerenommeerde sociëteitsgebouwen. Deze bijeenkomsten worden zeer druk bezocht.