Lidmaatschap, contributies, partners en introducees

 

Contributie, Partners, Introducees

De contributie bedraagt €87,50 per kalender jaar —   

U kunt  kiezen voor een  duo lidmaatschap.  Echtgenoten / partners kunnen in dat  geval  hier een gezamenlijk profiel ( €130,- per jaar) of twee individuele accounts aanmaken (duo lid € 65,- per persoon), ieder met een eigen profiel en met een verschillend inlog / email adres. Levenspartners zijn dan in beide opties volwaardig lid en ook zonder partner welkom bij alle bijeenkomsten voor het leden tarief.

Indien U bijeenkomsten nog slechts sporadisch kunt bijwonen en/of de band in stand wilt houden kunt U een verzoek indienen om Uw lopende lidmaatschap om te zetten en om buiten-lid te worden. Dit geldt, ter beoordeling van het bestuur,  voor specifieke gevallen, bijv. bij langdurig verblijf in, terugkeer naar, het buitenland. De contributie bedraagt dan  €42,00- per jaar.

Echtgenoten/partners van leden zijn tegen vergoeding van kosten welkom op kerst, nieuwjaar borrel en barbecue. Dit wordt expliciet vermeld op de uitnodiging. Overige activiteiten zijn alleen toegankelijk voor (duo) leden en aspirant leden die zich hier hebben geregistreerd.

Niet-leden, c.q. aspirant leden en introducees, kunnen maximaal 2 x deelnemen aan een bijeenkomst tegen het per bijeenkomst aangegeven leden tarief.

 

Opzegging

Het lidmaatschap dient per e-mail/post  te worden opgezegd. Dit moet uiterlijk 31 december van het lopende jaar gebeuren.  

Indien een opzegging na 1 januari wordt geregistreerd is contributie betaling voor het lopende kalenderjaar ook van toepassing.

Klikken op Uitschrijven “Ünsubscribe”  op een e-mail wordt niet als een opzegging geregistreerd. U ontvangt dan alleen geen uitnodigingen / nieuwsbrieven meer van ons maar Uw account blijft nog wel actief.. 

Contributies en evenement betalingen dienen vooraf te worden overgemaakt naar

IBAN: NL40 ABNA 0451 0026 01 t.n.v. Rexpats

Desgewenst ontvangt U hiervoor een factuur.